Εγκαύματα

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Η αντιμετώπιση των εγκαυμάτων και των ουλών που αυτά καταλείπουν, είναι πολύπλευρη, και απαιτεί υψηλή γνώση και εξειδίκευση του θεράποντος ιατρού.

Τα εγκαύματα – ακόμη και αν είναι μικρής έκτασης- πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά και υπεύθυνα από την αρχή, ώστε να προληφθεί η δημιουργία μετεγκαυματικών ουλών και δυσχρωμιών και να επιτευχθεί η επούλωσή τους το ταχύτερο δυνατό.

Η Καθηγήτρια κ. Κακαγιά, με εκπαίδευση και μετεκπαίδευση πολλών χρόνων στη θεραπεία των εγκαυμάτων στα μεγαλύτερα παγκόσμια κέντρα, έχει την απόλυτη γνώση και μακροχρόνια εμπειρία για τη σωστή αντιμετώπιση όλων των ασθενών πού έχουν υποστεί εγκαύματα.

Copyright © 2018 Aesthiplasty.com

Search